Inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitostí se objevila na českém trhu před 5 lety. Jedná se o službu, při které speciálně vyškolení odborníci zjišťují závady u nemovitostí.

V Česku má inspekce nemovitosti zatím velmi krátkou historii, postupně ji začínají ale zákazníci stále více objevovat. Procento nemovitostí, které projdou během prodeje inspekcí, se každým rokem zvyšuje a tento trend bude očekává i v následujících letech.

Služby inspektorů nemovitostí využívají klienti, kteří plánují kupovat starší nemovitost a zajímají se tedy o její skutečný stavebně technický stav. Základní inspekce nemovitosti je průzkum trvající kolem 2 hodin (záleží na velikosti a stavu nemovitosti). Během tohoto šetření dojde k prověření stavu základů a nosných konstrukcí (stěn a stropů), nenosných příček, exteriéru a fasády, hydroizolačních a tepelných izolací, vnitřních instalací (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění), dveří, oken a mnoha dalších oblastí. Kontrolovány jsou sklepy, garáže a společné prostory, požární bezpečnost a hygienické podmínky.

standardni-inspekce-rodinneho-domu-233--mm1024x768

Součástí inspekce nemovitosti je závěrečná zpráva, kde je zakreslen půdorys a ověřena skutečná výměra bytu či domu, je vyhodnocena lokality z hlediska územního plánování, z hlediska požadavků investora, je vyhodnoceno životního prostředí a hlukové parametrů lokality.

Cena inspekce se odvíjí od rozsahu inspekce a rozlohy dané nemovitosti. Cena za průměrný posudek inspekce nemovitosti se většinou se pohybuje od 3000,- Kč. 

Inspektor nemovitostí

Další službu, kterou si můžete od inspektorů nemovitostí nechat provést je „kontrola“ při přejímce nemovitosti. Tady se jedná o prověření zcela nově vybudované nemovitosti od developera. Tato služba je v současné době využívána čím dál tím více, klienti mají zájem o odbornou kontrolu jejich nově koupené nemovitosti a tím předejít případným pozdějším reklamacím. Inspektoři nachází většinou závady, nedodělky či poškození, které ve většině případů developeři samozřejmě odstraní. Jednou z běžných kontrol inspektorů nemovitostí je kontrola vnějších okenních parapetů. Ty musí být v dostatečném spádu směrem od okna, jinak by docházelo k pronikání vody do okna a k zatékání do konstrukce okna či interiéru budovy.

Veškerá zařízení v domě musí procházet pravidelnými revizemi, které si inspektor vždy vyžádá k nahlédnutí. Developeři jsou ve většině případů vstřícní a v mnohém potenciálním kupcům vyhoví.

Inspekce nemovitosti slouží zároveň také pro majitele nemovitostí, kteří mají v plánu prodávat svůj byt nebo dům. Ti se stávají díky nezávislé inspekci důvěryhodným obchodním partnerem – prodejcem, což na realitním trhu nebývá samozřejmostí. A často se výrazně urychlí a zjednoduší celý proces prodeje, právě díky tomu, že nemovitost prošla odbornou inspekcí.

Inspekc nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím

Inspekce nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce nemovitosti pomáhá klientům následně ušetřit peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitosti, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb.

Inspekce nemovitosti je obvykle proveditelná na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny.

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy

Některé společnosti, provádějící inspekce nemovitosti nabízí klientům také při inspekci nemovitosti pořízení tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy – PENB, který je od 1. 1. 2013 povinný i v případě, že chce majitel nemovitost prodávat či pronajímat. Pořízení PENB ale není totožné s klasickou inspekcí nemovitosti, tam se inspektor zaměřuje na více problematických oblastí než jen na oblasti spojené s energetickou náročností.