Elektřina ze slunce

Fotovoltaika je řešení pro ty, kteří nechtějí být závislí od velkých dodavatelů elektrické energie. Nebo pro ty, kteří nemají přístup k elektrickým rozvodem. Zdrojem elektřiny je v takovém případě slunce.

Využívání sluneční energie pro získávání elektřiny

Stále více se setkáváme s tím, že je třeba využívat alternativní zdroje energie. Důvodem jsou zdroje, které využíváme a hlavně míjíme. Slunce je oproti nim nevyčerpatelný zdroj energie. Dalším důvodem je ochrana životního prostředí. Využívání fosilních paliv pro výrobu elektrické energie výrazně ovlivňuje znečištění ovzduší, jejich těžba zatěžuje prostředí. Jaderné elektrárny navzdory bezpečnostním opatřením tvoří bezpečnostní rizika a vzniká problém s radioaktivním odpadem. Vodní elektrárny narušují koryta řek a ovlivňují nejen migraci ryb. Využívání slunce na výrobu elektřiny pro individuální potřeby je skutečně alternativní řešení.

Fotovoltaika

Fotovoltaické panely lze instalovat na střechy domů nebo chat, případně je možné umístit je někde na pozemku. Výhodou je způsob přenosu získané energie, protože není třeba řešit komplikované rozvody, stačí přivést kabel, kterým se přivede energie ze solárního panelu přes řídicí jednotku do baterií a domovních rozvodů. Účinnost fotovoltaických panelů umožňuje vytvořit takový systém, který bude zcela nezávislý od velkých dodavatelů elektrické energie, bez snížení domácího komfortu.

Elektřina všude

Řešení nezávislého ostrovního systému je třeba dobře nastavit již při navrhování. Nesmí se podcenit množství zařízení, které bude třeba napájet, i s dostatečnou rezervou do budoucna. Vždy je dobré obrátit se na odborníky, kteří mají zkušenosti s takovými řešeními, aby se navrhl optimální výkon celého systému. Vše záleží na tom, jak bude takový solární systém využíván. Může to být komplexní řešení pro zabezpečení nezávislého zdroje elektrické energie pro spotřebiče a stejně bude sloužit i na ohřev teplé vody. Může to být doplněk na fotovoltaický ohřev vody.

Fotovoltaický ohřev vody

Solární systém může fungovat jako doplňkový zdroj elektrické energie pro domácnost, aby se snížily náklady na bydlení. Nebo se může jednat o ostrovní systém pro chatu nebo zahradu v oblastech, kde není možné získat elektrickou energii jiným způsobem. V takovém případě se jedná o dostupnější řešení fotovoltaického systému, protože se nevyužívá denně. To umožňuje dobíjet baterie delší dobu, což znamená jednodušší systém a nižší vstupní náklady.

Elektřina pro každého

Fotovoltaika není jen velké řešení. Setkáváme se s ní velmi často. Solární nabíječka na mobil, solární osvětlení pro dům, zahradní solární svítidla, každé zařízení, které využívá fotovoltaický panel pro výrobu elektrické energie pomáhá snižovat spotřebu elektřiny z veřejných sítí a tím může ovlivnit snižování spotřeby fosilních paliv a zlepšit kvalitu životního prostředí.