Elektrické spotřebiče podléhají pravidelné revizi. Jak se rozdělují?

V podnicích a v zaměstnáních se pracuje s různými nástroji a přístroji, stroji. Většina z nich musí být pravidelně kontrolována, většina strojů podléhá pravidelné revizi. Je to stanovené předpisy oblasti BOZP, které se nesmí ignorovat. V případě, že by bylo BOZP nevyřešené a přišla by neohlášená kontrola do podniku, zaměstnavatel by mohl dostat nemalou pokutu sahající ne do stovek tisíc, ale rovnou do milionů korun. Raději tedy mějte BOZP vyřešené a dbejte zejména na pravidelné revize, které musí být prováděny u elektrických spotřebičů.

Elektrické nářadí, respektive elektrické spotřebiče podléhají nejedné normě. Jejich kontrola musí být provedena poprvé ve chvíli, než dojde k jejich použití, než tedy zahájí svou činnost. Poté se kontroly musí provádět vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě, tedy třeba při podezření na poškození proudem nebo nárazem či tekutinou. Předejde se tak úrazu, který by byl způsobem třeba elektrickým proudem.

Pravidelné kontroly se však u každého elektrického spotřebiče provádí jindy. Elektrické spotřebiče se totiž dělí do několika skupin dle jejich užívání.

Jak se elektrické spotřebiče dělí?

Elektrické spotřebiče se dělí do skupiny A, v níž jsou spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli. Pak jsou tu elektrické spotřebiče ve skupině B, které se používají ve venkovním prostoru. Poté tu jsou spotřebiče ve skupině C, které se užívají při průmyslové nebo řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách, a spotřebiče spadající do skupiny D (ty se využívají ve veřejně přístupných prostorách, jako jsou třeba školky, kavárny nebo kluby). Existuje mimo jiné i skupina E, do níž spadají elektrické spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Kdo zajišťuje revize a kontroly?

Zpravidla zajišťuje kontroly a revize provozovatel spotřebičů, případně jejich uživatel, pokud jsou spotřebiče v dlouhodobém pronájmu. Revize a kontroly může provádět i opravář při opravě spotřebičů, svěřit to však můžete i do rukou firmy PEGASUS Service, která pomůže i BOZP nebo PO.