Doporučené rozměry a statika plastových oken a dveří. Proč se tyto zásady vyplatí znát?

Při výběru oken záleží na použitém materiálu, těsnění, schopnosti izolace, ale i na vhodných rozměrech. Doporučené rozměry plastových oken jsou jistotou, že budou zachovány minimální požadavky na statickou stabilitu.

Maximální možná velikost okna nebo dveří je dána váhou jednoho křídla a limity zatížitelnosti okenního kování. U minimálních velikostí jsou limitem výrobní možnosti, kdy musí být zachována funkčnost.

Statické požadavky na okna i dveře

„Obecně musí mít konstrukce výplní otvorů náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace. Musí odolávat zatížení vlastní hmotností a zatížením větrem aniž by došlo k deformaci.“ Na tomto důležitém článku normy 37 stojí výroba a doporučené parametry okenních a dveřních křídel. Solidní firma by neměla vyrábět okna, která tyto vlastnosti nesplňují. Stabilní jednodílné okenní křídlo by na základě této definice, která vychází z testování, nemělo být větší než 150×150 cm. Jednodílné plastové balkonové dveře by neměly být větší než 90×235 cm.

Dodržování těchto limitů je důležité kvůli zatížení vlastní hmotností, ale také kvůli zatížení venkovním tlakem (působením větru), jak říká norma DIN EN 12210. Z českých výrobců oken a dveří se těmito normami řídí například společnost SULKO, která dodává kvalitní okna a dveře na trh již 23 let.

Doporučené maximální velikosti u různých typů oken

Bezpečná maximální velikost okenního křídla je ovlivněna stavební hloubkou, použitým materiálem a vnitřní výplní. Obecně je ale možné říci, jaká je největší velikost u různých typů oken. Jednokřídlé okno by nemělo být větší než 1500 x 1500 mm. Dvoukřídlé okno štulpové má doporučené rozměry maximálně 2500 x 1600 mm. U dvoukřídlého okna se sloupkem se jedná o rozměry 3000 x 1600 mm. A trojkřídlé okno může mít rozměry nejvíce 3500 x 1600 mm.

Maximální doporučená velikost dveří

Podobné zásady platí samozřejmě i pro dveřní rámy. Zde je však výrazný rozdíl mezi použitím různých typů izolačních výplní. Vchodové dveře, které jsou vyšší než 2400 mm, neumožňují použití určitých druhů izolace. Maximální velikost posuvných nebo posuvněsklopných dveří by vždy měla být individuálně konzultována podle použitého materiálu a zasazení do stavby.