Čistička vzduchu zajistí vašemu domovu příjemné prostředí pro zdravé dýchání

Pro naše zdraví je nutností čistý vzduch, který dýcháme. V dnešní době to někdy může být problém a to především díky zhoršujícímu se životnímu prostředí. Dokonce i relativně čisté prostředí může obsahovat neviditelné částice a nečistoty, které mohou poškozovat naše zdraví nebo navodit zhoršení zdravotních potíží.

Stále populárnějšími se stávají čističky vzduchu

Pomáhají odstraňovat znečisťující látky v domácnosti. Patří mezi ně kouř, prach, zvířecí alergeny nebo toxiny z životního prostředí.Obsahují filtry, který čistí vzduch tím, že zachycují drobné částice v něm obsažené a to včetně pylu, plísní, spor či prachových roztočů.

Dlouhodobé přínosy pro zdraví

Když jsme mladí, považuje většina z nás zdraví za samozřejmost. Ale je to období, které může ovlivnit naše zdraví v pozdějším věku. Kvalita ovzduší se řadí mezi nejvlivnější faktory a to spolu s konzumací zdravé stravy, pravidelným cvičením a vhodným životním stylem.

Problémy s látkami v ovzduší jsou takové, že zatím přesně nevíme, jak ovlivní naše zdraví v dlouhodobém horizontu.

Vytváření zdravého životního stylu by mělo zahrnovat i zdravé prostředí.

Boj s cigaretovým kouřem

Je vědecky prokázáno, že pasivní kouření (vdechování cigaretového kouře) způsobuje rakovinu plic u nekuřáků. Cigaretový kouř samozřejmě znečišťuje vzduch v domácnosti a je téměř nemožné se ho zbavit. Toxiny v něm obsažené mají tendenci uchovávat se ve stěnách, koberci i nábytku. Velice nebezpečné je to pro lidi trpící astmatem či alergiemi.

Vysoce kvalitiní čistička vzduchu může zachytit chemické látky.

Domácí mazlíčci v domě

Mnoho lidí žijících se zvířaty mívá alergie a další potíže, které se zvířaty přímo souvisí. Čističky vzduchu mohou filtrovat prach ve vzduchu, což umožní lepší dýchání.

Stěhování

Právě jste se přestěhovali do nového domu. Má to však i své nevýhody – vyskytuje se zde celá řada látek znečišťujících ovzduší. Mnoho nových domů obsahuje toxiny jako je například formaldehyd, který může způsobovat celou řadu zdravotních potíží – dráždí kůži, oči, nos i hrdlo a dýchací cesty.

Čistička vzduchu pomůže i takové látky filtrovat. Je tedy nutností pro každého, kdo se přestěhoval do nového domu, zajistí zdravý vzduch.