Čerpadla a domácí vodárny

Voda je nezbytností, bez které se neobejde žádná domácnost, ani výrobní či komerční objekty. Ne všude lze objekt připojit k veřejné vodovodní síti. Zpravidla je to v odlehlých místech, ve kterých mají lidé své rodinné domy nebo rekreační chalupy a kde chybí zdroj pitné vody. V takových případech vodovod spolehlivě nahradí nejrůznější čerpadla a zejména domácí vodárny.

Jak funguje domácí vodárna

Toto zařízení slouží k dopravě vody ze studny, nebo v případě užitkové vody z potoka, řeky, rybníka nebo z nádrže na dešťovou vodu. Z názvu domácí vodárna vyplývá, že se používají hlavně v domácnostech. Pokud je k dispozici vlastní studna, může domácí vodárna ušetřit náklady na vodné a stočné. Pokud si budete domácí vodárnu vybírat, poraďte se s odborníky v prodejně Voda Janek v Poděbradech. Zde jsou nabízeny kvalitní domácí vodárny od předních světových výrobců. Při výběru je totiž třeba brát v úvahu celou řadu faktorů, jako je množství a hloubka čerpání vody, vzdálenost zdroje od obydlí atd.

Čerpadla

Čerpadla, nebo také pumpy, jsou mechanická zařízení, která jsou poháněna zpravidla motorem. Jejich účelem je dopravovat vodu od zdroje na místo určení. Podle účelu použití se čerpadla dělí na několik druhů. Těmi nejběžnějšími jsou čerpadla ponorná, kalová a zahradní. Z odborného hlediska se čerpadla dále liší podle principu fungování na hydrodynamická, hydrostatická a ostatní. Každá z těchto kategorií má spoustu podkategorií. Prodejna Voda Janek nabízí čerpadla i vodárny výlučně od předních firem, jako je Grundfos, DAB, Wilo, Calpeda nebo Sigma.

Použití čerpadel pro běžné účely

Ponorné čerpadlo je lze použít v domácnosti k čerpání vody ze studny, vrtu, nádrže s dešťovou vodou či z přírodního zdroje. Dalším druhem je kalové čerpadlo, které funguje na stejném principu jako ponorné čerpadlo, tedy na nasávání vody. Kalové čerpadlo slouží k odčerpání silně znečištěné vody, fekálií či splašků z jímek, septiků, výkopů nebo zatopených sklepů.