3D vizualizace představí interiér i exteriér v reálném pohledu

3D vizualizace představuje trojrozměrnou simulaci skutečnosti a právě v oblasti architektury nabízí široké pole působnosti. 3D vizualizace interiéru i exteriéru je vhodná nejen pro soukromé účely, ale lze ji využít i při plánování výstavby hotelu nebo developerského projektu. Kvalitně vytvořené architektonické vizualizace poskytují výhodu konkrétního zobrazení exteriéru i interiéru plánované stavby a jsou tak dokonalým prostředkem pro komunikaci mezi zákazníkem a projektantem.

Proč a kde využívat vizualizace

Pro laiky jsou projekty ztvárněné na papíře či v počítači méně čitelné. V tomto směru nabízí velké uplatnění interiérová vizualizace i exteriérová vizualizace. Zobrazí strohé technické nákresy v reálné a pro laika přijatelnější podobě. Ukáže všechny detaily a je téměř k nerozeznání od realizace skutečné. Díky tomuto způsobu zobrazování lze velmi snadno ztvárnit veškeré konstrukční vazby.

Exteriérová vizualizace pomáhá zobrazit zasazení stavby do prostoru a díky tomu lze posoudit i to, jaký bude mít stavba vliv na ráz krajiny.

Lze ji využít nejen pro rodinné domy, ale i při plánování výstavby hotelu, obchodní haly či nákupního centra. Díky tomuto druhu vizualizace lze zobrazit i další okolní prvky, které k jakékoli stavbě přináležejí. Patří k nim například příjezdová cesta, parkoviště a v případě rodinného domku i to, jak bude vypadat zahrada.

Interiérová vizualizace nabízí reálné zobrazení jednotlivých místností či architektonických prvků, aniž by bylo nutno provádět jakékoli stavební úpravy či změny. Architektovi umožní prezentovat jednotlivé místnosti z různých úhlů pohledu a budoucí majitel tak získá reálnou představu o vzhledu interiéru.

Chcete – li získat více informací, zavítejte na portál aramova.cz a prohlédněte si portfolio společnosti, díky kterému získáte přesnější představu o jednotlivých aktivitách a návrzích.