Zakládáme studnu

První varianta je studna vrtaná a druhým typem je studna kopaná. Prvním a zásadním krokem a předpokladem je ovšem existence spodní vody nebo pramene, což musíme nejprve zjistit. Máme na výběr mezi požádáním zkušeného proutkaře a objednáním specializované firmy, které za pomoci moderní techniky zjistí hloubku a vydatnost spodních pramenů vody. Podle hloubky, ve které se voda nachází nám zároveň doporučí vybudování studny kopané nebo vrtané.

Vrtané studny

Pokud se na doporučení rozhodneme pro studnu vrtanou, je třeba nejprve řešit důležité podmínky. Mezi první patří rozhodnutí, jestli se zvolí horizontální nebo ponorné čerpadlo. Dále je dobré vzít v potaz mechanické vlastnosti horninového prostředí, ale také vlastnosti podzemních vod a množství vody, jaké se bude čerpat. Průměrná hloubka běžných vrtaných studní bývá kolem 60 m, ale záleží to na podmínkách. Nejlevnější metodou vrtání studny je rotačně příklepově, proto je tato metoda tak populární, ale existují i další způsoby, například drápkově, jádrově aj.

Kopané studny

Kopané studny byly hlavně trendem let minulých, dnes se k nim většina lidí neuchyluje. Takovou studnu můžeme založit v zeminách alespoň trochu soudržných a hloubka by neměla být větší než 15 m. Z hlediska kvality vody, která je dnes na povrchu značně znečištěná, je třeba zvážit, zda se kopaná studna vyplatí a jaká bude kvalita vody. Postupuje se tak, že se na zvolené místo umístí betonová skruž obvykle o průměru od 1 do 1,5 m, která se podhrabává a po jejím sesednutí se na ní položí další skruž. Více skruží znamená větší váhu a snazší sesedání. Podobně jako u studny vrtané se jedná o vodní stavbu, kterou nelze pouze ohlásit a provádět svépomocí.