Zahradní jezírko v zimě

Pokud je jezírko bez rostlin a živočichů je zřejmě nejlepším způsobem zazimování prostě jeho vypuštění a vyjmutí všech přístrojů, tedy čerpadel, svítidel apd. V případě přítomnosti rostlin či živočichů je třeba okrasnou nádržku nejprve vyčistit od spadaného listí a jiných nečistot. Z mělkých jezírek je potřeba vyjmout jak rostliny, tak živočichy. Pokud máte jezírko hlubší, pak se doporučuje rostliny sestříhat a pokud je to možné, umístit je do hlubších částí nádrže.

Ovšem rostliny citlivé na zimu musíte uložit například do sklepa či do garáže. Dělá jim dobře, pokud k nim proniká pouze slabounké světlo. Okrasné ryby nebo želvy ponecháme ve vodě pouze ty druhy, které žijí v podobných klimatických podmínkách jako jsou v Čechách. Můžete je ponechat ve vodě pouze v případě do země zapuštěné nádrži o hloubce více než jeden metr, aby bylo zaručeno neklesnutí teploty pod bod mrazu. Jen tak lze zaručit bezpečné přežití těchto vodních tvorů.

Je však nutné zajistit přívod vzduchu tak, že v žádném případě nesmí hladina jezírka zamrznout souvislou vrstvou ledu. Pokud by k tomu došlo, je nutné ihned led narušit, aby živočichové měly přísun kyslíku a z vody mohly odcházet plyny. U tenčí vrstvy ledu to není problém, horší je to se silnějším ledem. Místo hrubého prorážení je lepší použít teplo, neboť otřesy a hluk způsobené třeba sekerkou, by mohly ryby stresovat a rovněž by mohlo dojít k poškození fólie buď přímo sekerou, nebo ostrými úlomky ledu. Vzniklý otvor je pak třeba udržovat stále nezamrzlý.