Výsadba ovocných stromků

 Na jaře, zejména v případě pozdní jarní výsadby, je třeba první měsíc stromky důkladně a často zalévat. Pokud se připravujete k výsadbě ovocných stromků, je dobré předem vyhloubit jámu, která by měla být o něco větší a hlubší, než budou samotné kořeny a otvor nechat takzvaně vydýchat. Zakoupené stromky je pak nutné vysadit pokud možno ihned, nebo je na nutnou dobu alespoň založit do přiměřeně vlhké a sypké zeminy a do doby výsadby přiměřeně zalévat.

Těsně před výsadbou mírně zkraťte kořeny a odstraňte poškozené. Pak je dobré stromek namočit na několik hodin do vody, nejdéle však na jeden den. Překročením této doby se kořeny již poškodí. Do připravené jámy se stromek sází tak, že místo štěpování má být nad zemí a kořeny nemají být zatočeny vzhůru. Pak stromek zasypte dobrou zeminou nebo kompostem, který je však lepší uložit pouze na dno jámy. Zeminu ušlapte, aby nezůstaly žádné mezery či bubliny kolem kořenů. Pak teprve stromek důkladně zalijte. Nikdy nelijte vodu do jámy předem, neboť byste sázeli stromek do bláta, které by mohlo obalit kořeny neprodyšnou hmotou a došlo by k jejich zahnívání a odumírání. Ještě před vsazením stromku se vyplatí do jámy zapustit opěrný kůl. Při jeho dodatečném zatloukání do země by mohlo dojít k poškození kořenů.

Každý stromek je potřeba ořezat, jinak výrazně snížíte šanci na jeho přežití. Ponechte 3 až 5 základních větví po dvou až pěti očkách, která musí směřovat ven. Řezné rány zatřete štěpařským voskem.

Do jámy pro ovocný stromek ani na povrch nedávejte umělá hnojiva ani vápno, ale ani hnůj. Umělými hnojivy, jako je NPK nebo Cererit, je možné přihnojit mírně nejdříve za měsíc a při podzimní výsadbě až na konci dobna dalšího roku. První rok stromek často a důkladně zalévejte.