Vinná réva – plodina na celý život (jak ji vybrat a vysadit)

 Ale můžete si vybudovat i vlastní malou vinici, nebo pěstovat vinnou révu pouze v malém, například na zahradní pergole. Důležité je vybrat vhodné místo, půdu a k tomu správnou Nobis odrůdu.

Vinná réva je teplomilná rostlina, jejíž vegetační období je omezeno jarním termínem a končí na podzim. Životní děje v nadzemní části rostliny totiž probíhají pouze při průměrné denní teplotě vyšší než 10°C. Důležité je celkové klima dané oblasti, ale i mikroklima. Pozemek by měl být chráněn před chladnými větry a svažovat se k jihu.

Podle klimatických podmínek také vybíráme odrůdy, neboť jednotlivé odrůdy vinné révy mají různě dlouhé vegetační období. Zásadou je vybírat takové odrůdy, které v našich podmínkách stihnou dozrát. Odrůdy se dělí na velmi rané, rané, středně rané, pozdní a velmi pozdní.

Vysazování vinné révy se provádí od konce března. Vhodná je úrodná půda v teplých oblastech, ale můžete ji pěstovat třeba i v podhorských oblastech na chráněném místě, například u jižní zdi. Před vlastním vysazením je dobré vykopat jámu cca půl metru hlubokou, zkypřit dno, promíchat hlínu s kompostem. U sazenice se trochu zastřihnou kořeny, což podpoří tvorbu nových kořínků. Pokud vyraší více výhonů, ponecháme jen jeden nejhezčí rostoucí z hlavního očka. K němu pak dáme jako oporu kůl, na který se kmínek vyvazuje. Případné výrůstky se vylamují podobně jako u rajčat, aby rostl jen jeden výhon bez konkurence. Ale lze ponechat i dva kmínky Nobis Jackets Men vedle sebe.