Termovizní měření domu odhalí tepelné ztráty!

V souvislosti s rostoucímu náklady na vytápění se stále více lidí zajímá o možnosti úspor. Nejčastějším způsobem, jak zamezit únikům tepla je zateplování pláště domu. Nejprve by se však měly odhalit příčiny, k čemuž slouží termosnímkování.

Zjištění míst úniků tepla

K odhalení kritických míst slouží termovize, která pomocí barevného rozlišení přesně ukáže, kudy teplo z domu nejvíce uniká. Tato metoda usnadní práce při následných stavebních úpravách a eliminaci tepelných úniků, což nakonec vede k úspoře nákladů na vytápění, které mohu dosáhnout až 40%.

Na jaké objekty lze termovizi použít

Velice účinné a názorné termovizní měření lze použít na libovolném vytápěném objektu bez ohledu na stavební materiál či účel jeho užívání. To znamená, že termovize odhalí všechna místa úniku tepla na rodinných domech, bytových domech, panelácích, stejně tak i na školách, administrativních nebo komerčních budovách. Nejčastěji jsou termovizí snímkovány obvodové pláště budov, tepelná propustnost střešních krytin, netěsnosti oken a dveří.

Co je termosnímkování

Provádí se pomocí termovize, jejímž výstupem jsou tzv. termosnímky, neboli také infračervené snímky či termografy. Tyto snímky detailně barevně zobrazují a popisují nejhůře izolovaná místa plášťů budov. Výsledkem je v podstatě tepelný audit, který názorně a lehce na barevném spektru identifikuje místa, na kterých dochází k tvorbě tepelných mostů nebo rosných bodů. Termosnímky dobře vykreslují nejen nejhůře izolovaná místa na povrchu budov, ale také možná poškození domů vlhkostí a vodou. Také odhalí různé technické nedostatky způsobené například nesprávným provedením spár a styků. Měření termokamerou se provádí dvakrát, nejprve slouží jako podklad pro rekonstrukci a podruhé po jejím skončení.

Další přínosy termosnímkování

Infrakamerou lze kontrolovat kvalitu provedených stavebních prací souvisejících se zateplováním domu, ale také kvalitu použitých tepelně-izolačních materiálů. Výsledný audit lze případně použít jako podklad pro reklamování stavebních prací. Infračervené kamery se používají také ke kontrole elektrorozvodů, neboť mohou včas odhalit přetížení či jiskření ve spojích a kontaktech. Slouží tak jako požární prevence a také jako relevantní podklad pro pojišťovny při posuzování ceny pojistného. Termovizí lze také vyhledat místo poruchy podlahového vytápění.