Průkaz energetické náročnosti budovy

Jedná se o průkaz, resp. energetický štítek na dům, který má umožnit majiteli – uživateli domu jednoduché a jasné porovnání kvality budovy z hlediska spotřeby energie. Předpokladem však je, že průkaz bude zpracován kvalitně a v souladu s příslušnou vyhláškou.

Účel průkazu

Pro zjednodušení se pro průkaz energetické náročnosti budovy užívá zkratka PENB. Není to žádná novinka, jelikož již od 1.1.2009 je každý subjekt, kterým je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků bytových jednotek povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem, čili štítkem. Tuto povinnost ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Později, konkrétně od 1.1.2013 byla tato povinnost specifikována. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování průkazu za těchto okolností:

  • při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy
  • pro budovu užívanou orgánem veřejné moci

– od 1.7.2013 (budova s celkovou energetickou vztažnou plochou větší než 500m2)

– od 1.7.2015 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2)

  • pro užívané bytové domy nebo aministrativní budovy

Od 1.1.2013 platí rovněž povinnost vypracovat PENB v případě prodeje a pronájmu nemovitosti (domu nebo bytu).

K čemu PENB slouží

Především tedy k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při běžném provozu. Hodnocena je energie vydaná na vytápění, ohřev vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energie spotřebovaná na osvětlení. Je to podobné, jako u energetického štítku elektrických spotřebičů. Budova je zařazena do příslušné třídy v rozsahu A-G. PENB lze zpracovat pro jakoukoliv budovu nebo její ucelenou část.

Platnost PENB

Průkaz platí deset let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Ke zpracování průkazu je zapotřebí zvláštního oprávnění, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na internetových stránkách je uveden seznam těchto odborníků.