Koupě nemovitosti: Jak na kupní smlouvu na nemovitost v roce 2020

Řešíte kupní smlouvu na nemovitost v letošním roce a nevíte si rady při řešení právních otázek? Rychlý přehled poskytne článek advokátky projektu pravnipomoconline.cz.

Základní náležitosti kupní smlouvy

Kupní smlouva na nemovitost musí být písemná. Mezi základní právní náležitosti patří:

  • řádné označení smluvních stran,

  • vymezení nemovitosti dle podmínek katastrálního zákona a také ideálně příslušenství nemovitosti,

  • závazek prodávajícího převést vlastnictví nemovitosti na kupujícího a předat nemovitost a povinnost kupujícího přijmout nemovitost a uhradit kupní cenu,

  • stanovení kupní ceny a způsobu úhrady,

  • místo a den podpisu kupní smlouvy (podpisy na kupní smlouvě musí být úředně ověřeny).

Tyto právní náležitosti kupní smlouvy na nemovitost jsou pouze základní. Obvykle se vymezuje dále lhůta pro předání nemovitosti kupujícímu, různá prohlášení k právní ochraně prodávajícího nebo kupujícího, smluvní pokuty a další náležitosti dle vůle smluvních stran.

Vzhledem k hodnotě nemovitosti doporučuji vyhledat služeb kvalifikovaného advokáta, který pomůže s přípravou kupní smlouvy na nemovitost a nastaví smluvní podmínky na míru a ochranu práv klienta.

Využijte úschovu kupní ceny

Koupě nemovitosti obvykle představuje investici v řádech milionů korun, a proto v rámci způsobu úhrady kupní ceny nemovitosti doporučuji využít notářskou nebo advokátní úschovu kupní ceny. Ve smlouvě o úschově se vymezí podmínky výplaty kupní ceny nemovitosti po splnění stanovených podmínek.

Poplatek na katastru

Jaká je výše poplatku za převod nemovitosti na katastru v letošním roce? Správní poplatek je 2.000,- Kč, jelikož od letošního roku nastalo zdražení z 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. Právní chyby v kupní smlouvě na nemovitost (poměrně často při nesprávném vymezení bytové jednotky ve smlouvě nebo návrhu na vklad), které budou důvodem pro zamítnutí vkladového řízení na katastru, se tak zbytečně prodraží.

Kupující bude vlastníkem nemovitosti nikoliv pouze podpisem kupní smlouvy, ale až úspěšným vkladem vlastnictví na katastru nemovitostí.

Kontrola kupní smlouvy

V nemovitostní praxi je běžné, že kupní smlouva na nemovitost je již připravena jednou ze stran. Doporučuji detailně prostudovat celý návrh kupní smlouvy a žádat férové nastavení smluvních podmínek. Například za situace, kdy kupující financuje koupi nemovitosti hypotečním úvěrem, je důležité nastavit povinnost součinnosti prodávajícího vůči úvěrující bance, a to například ke zřízení zástavního práva k nemovitosti.

Mgr. Aneta Lachmannová, advokátka projektu www.pravnipomoconline.cz