Jak se starat o roubené chalupy

Hlavně v pohraničí je nejvíce roubených chalup, které si dnes lidé z měst zvelebují a udržují tak tradice staré lidové architektury. Každý se snaží provádět jejich údržbu po svém, a proto existuje i velké množství rad, jak vyplnit mezery mezi trámy. Mezi nejrůznějšími názory se vyskytují i rady, které působí věrohodně. Řada lidí například tvrdí, že nejlepší je vymazávka v poměru půl na půl z cihlářské hlíny a slámy.

Jiní doporučují nacpat do spár mech, spáry na povrchu začistit směsí pilin, sádry a vodního skla. U sádry je to ovšem problematické, neboť saje vlhkost. Další variantou je vymazávka z jílu a povrch opatřit vápenným nátěrem, připadně vyrobit směs z jílu, pilin a volské moči. Někdo doporučuje sehnat na trhu ucpávkové provazy, natlouci je do spár, na to případně ještě minerální nebo ovčí vlnu a nakonec vápenný nátěr.

Důležitá je ale také péče o trámy. Dnešní výběř nátěrových hmot je pestrý, ovšem na roubenou chalupu se některé z nich opravdu nehodí. Vhodné jsou především lazurovací laky. Používají se i fermeže, ovšem ty hůře zasychají. Lazurovací laky jsou dostupné v různých odstínech, takže nedělá problém vybrat pro vaši roubenou chalupu ten nejoptimálnější.

Při aplikaci fermežových či lazurovacích nátěrů je podstatné hlavně to, že nezanechávají na povrchu dřeva nátěrový film a dřevo může dýchat. Navíc tento nátěr slouží jako impregnace do hloubky dřeva. Po letech není problém znovu trámy napustit a nehrozí žádné loupání či praskání staré barvy. To umožní zachovat původní ráz roubené chalupy, neboť lazurovací laky dávají vyniknout přirozené struktuře dřeva.