Energetické průkazy se od září výrazně mění

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB), nebo také energetické štítky, poskytují informace o tom, jaké je energetická náročnost při provozu určité budovy. Energetická náročnost zahrnuje veškeré spotřebované energie při běžném provozu určitého objektu,
např. energii potřebnou pro vytápění. Od 1.9.2020 platí nová vyhláška (264/2020 Sb.), která zahrnuje předpisy Evropské unie a přináší řadu změn v rámci zpracovávání PENB.

Mezi nejvýznamnější změny se řadí například úprava parametrů referenční budovy a změna faktorů neobnovitelné primární energie. Velkou změnou je také nová metodika výpočtu pro zpracovávání průkazů, došlo k úpravě definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie
a v neposlední řadě také ke změně protokolu, grafické části PENB a příloh.

Vyhláška má za cíl efektivněji hodnotit energetickou náročnost budov a zvýšit kvalitu zpracovávaných průkazů. Změna grafické části PENB je zobrazena níže.