Co je třeba udělat pro získání trvalého pobytu v České republice?

Jak je již známo, v současné době u nás markantně přibývá žadatelů o trvalý pobyt. Většina z nich pochází z Ukrajiny. A není divu, jelikož u nás si může zažádat o trvalý pobyt prakticky každý – ať už občané EU či obyvatelé třetích zemí.

Co je ale pro získání trvalého pobytu splnit?

Je nutno, abyste na území ČR žili minimálně 5 let, v případě rodinných příslušníků se tato doba zkracuje na 2 roky nepřetržitého pobytu.

Jak můžu o trvalý pobyt zažádat?

Jako první krok je nutno si podat žádost o trvalý pobyt. Tu podáte na Ministerstvu vnitra České republiky, které také rozhodne o udělení či neudělení.

K tomuto tiskopisu je třeba si připravit:

  • platný cestovní pas, který není starší déle než 10 let a obsahuje 2 volné stránky
  • 2 pasové fotografie
  • doklad o tom, že na území ČR opravdu nepřetržitě pobýváte požadovanou dobu
  • doklad o zajištění ubytování, jež musí být opatřen notářsky ověřeným podpisem majitele nemovitosti

Po předložení všech těchto nezbytností má ministerstvo vnitra České republiky má termín 60 dnů, aby o vaší žádosti rozhodlo. Následně bude třeba abyste si do 30ti dnů od doručení výzvy rozhodnutí převzít.

Na jak dlouho se trvalý pobyt uděluje?

Standardně je trvalý pobyt udělen na dobu 10 let – tuto lhůtu je možno pravidelně prodlužovat. O prodloužení je nutno zažádat minimálně 90 dní před tím, než vám vyprší lhůta platnosti.

Proč si o trvalý pobyt zažádat?

  • získáte stejné podmínky zaměstnání jako občané ČR, což znamená, že nemusíte získávat povolení od úřadu práce
  • v pozdějším věku si můžete v České republice zažádat o důchod, popřípadě i další sociální dávky
  • pokud budete mít dítě, má právo na bezplatnou zdravotní péči po dobu studia – tj. do 26 let věku
  • zároveň si můžete zažádat o české občanství