Chcete bydlet bezpečně? Poradíme, jak na to – 2. díl.

V minulém dílu jsme si řekli něco o mechanických prostředcích, dnes si povíme něco o těch elektronických a na závěr ještě něco navíc.

Elektronické zabezpečovací systémy sice zloději nebrání v ničem, oznámí však okolí, že se v domě děje něco neobvyklého. Ideální je, zkombinovat je s těmi mechanickými, pokud to finanční možnosti dovolují.

Kamera, nadstandard zvyšující bezpečnost

Za několik posledních let cena elektronického zabezpečení klesla, a proto si jej může dovolit stále více lidí. Pořídit si ho můžeme i jako bezdrátový systém, proto ho lze nainstalovat i dodatečně, aniž bychom museli jakkoliv zasahovat do zdí domu či bytu.
Základ tvoří ústředna, která komunikuje s jednotlivými snímači a ovládacími prvky. Vedle řídicí ústředny obsahuje také telefon, ovládací klávesnici, vnitřní sirénu, signalizaci otevírání dveří a zvonek.

Alarm

Jeho úkolem je zachycení a ohlášení jakéhokoli pokusu o narušení soukromého objektu. Nainstalovaná čidla umožňují ohlídat nejen okna,ale i všechny dveře vedoucí do objektu. Oznámí tak nejen podezřelý pohyb, ale i případný požár nebo únik plynu. Všechna jsou propojena do jednoho celku. Celý systém se ovládá pomocí klávesnice a poplach můžete nastavit jako sirénu, automatické volání nebo SMS na váš telefon. Poplach lze také nasměrovat na bezpečnostní agenturu, se kterou máte smlouvu.

Další možnosti zabezpečení

Pojistěte si klidné spaní

Pokud splňujete určité bezpečnostní požadavky, můžete si pojistit byt proti nezvaným hostům. Rozlišovat však musíme

  • Pojištění domácnosti – veškeré vybavení domácnosti, které je ve vlastnictví členů domácnosti, či věci cizí, které oprávněně používají.
  • Pojištění nemovitosti – jedná se o byt, dům, chatu, chalupu, stavbu, nebytovou jednotku, kde se proplácí například odfouknutí střechy, promáčené stropy nebo zničené podlahy.

Majetek lze pojistit pro případ požáru, výbuchu nebo přímého úderu blesku, povodně či záplav, vichřice nebo krupobití, pádu stromů, zátěži sněhu nebo námrazy, zemětřesení, vody vytékající z vodovodního zařízení, vandalismu a odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží předmětů.